Захисна кодована стрічка на банкнотах 2014-2019 років

Статистика розповсюдженості різних видів захисної кодованої стрічки на українських банкнотах 50/100/200/500 грн 2014 – 2019* років.

* – в цій статті рік банкноти – це рік, який нанесений на самій банкноті (на відміну від фактичного року введення в обіг, який може відрізнятися).

Захисна кодована стрічка є одним із численних захисних елементів, що використовуються на українських банкнотах. Національний банк України в своїх документах визначає її так (на прикладі опису банкноти 500 грн зразка 2006 року): це повнiстю занурена в товщу паперу полiмерна стрiчка, на якiй розмiщено прозорi зображення у прямому та перевернутому виглядi: ”500 ГРН”, тризуб та пiдкреслене цифрове позначення номiналу ”500”. Стрiчка має код для визначення детекторами справжностi та номiналу банкнот.


Захисна стрічка на банкноті 200 грн 2014 року.

Як відомо, на українських гривневих банкнотах старших номіналів третього (2003 – 2015 років) і четвертого (2014 – 2022 років) поколінь зустрічаються два види захисної кодованої стрічки, які відрізняються один від одного наявністю вертикальних рисок навколо номіналу банкноти і малого герба України.


Захисні стрічки першого (зверху) та другого (знизу) типів на банкнотах 50 грн.

Від початку випуску банкнот третьої серії на старших номіналах можна побачити лише стрічку з рисками, на відповідних банкнотах четвертої серії після 2019 року зустрічається вже тільки стрічка без рисок.
В той же час на деяких банкнотах 2014 – 2015 років з підписом голови НБУ Валерії Гонтаревої та 2019 року з підписом голови НБУ Якова Смолія одночасно зустрічається стрічка обох видів, і саме цей період випуску українських банкнот буде предметом дослідження даної статті.


Підписи глав НБУ Валерії Гонтаревої (зліва) та Якова Смолія (справа)

Матеріал для дослідження був зібраний в м. Рівне протягом жовтня-листопада 2022 року, загальний статистичний об’єм – 13110 банкнот досліджуваного періоду.

Спочатку — декілька слів про банкноти інших номіналів. На усіх банкнотах 1, 2, 5 і 10 грн, які я мав можливість дослідити, використана захисна стрічка єдиного типу, з напівпрозорим фоном в сегменті, на якому нанесені цифри номіналу. Банкноти старших номіналів починаючи з 20 грн містять темну однотонну стрічку, де номінал нанесений світлим шрифтом. На банкнотах 20 грн можна зустріти обидва типи стрічки, але вони чітко диференційовані – на усіх банкнотах третього покоління використана захисна стрічка з рисками, а на усіх банкнотах четвертого покоління – відповідно стрічка без рисок. І нарешті на усіх банкнотах 1000 грн використана стрічка без рисок. Не можна, звичайно, виключати, що існують такі банкноти з іншими типами стрічки, але мені вони жодного разу не траплялися і, з врахуванням цього, дослідження цих номіналів виходить за межі даної статті.

Отже, розподіл банкнот третього і четвертого поколінь за типами захисної стрічки в розрізі років випуску виглядає так:

Номінал

Тільки тип 1
(з рисками)
Типи 1 і 2 одночасно

Тільки тип 2
(без рисок)

20 гривень

2003, Тігіпко

2005, Стельмах

2011, Арбузов

2013, Соркін

2016, Гонтарева

2016, Гонтарева

2018, Смолій

2021, Шевченко

50 гривень

2004, Тігіпко

2005, Стельмах

2011, Арбузов

2013, Соркін

2014, Кубів

2014, Гонтарева

2019, Смолій*

2021, Шевченко

100 гривень

2005, Стельмах

2011, Арбузов

2014, Кубів

2014, Гонтарева

2019, Смолій

2021, Шевченко

200 гривень

2007, Стельмах

2011, Арбузов

2013, Соркін

2014, Кубів

2014, Гонтарева

2019, Смолій

2021, Шевченко

500 гривень

2006, Стельмах

2011, Арбузов

2014, Кубів

2015, Гонтарева

2015, Гонтарева

2018, Смолій

2021, Шевченко

1000 гривень

2019, Смолій

2021, Шевченко

* – курсивом виділені банкноти 4-го покоління

Оскільки для тих боністів, хто збирає українські банкноти в усіх можливих різновидах, з’являється щонайменше п’ять нових “дірок” в колекціях, постає логічне питання: наскільки рідкісними є типи захисної стрічки на банкнотах різних номіналів? Очевидно також, що частота розповсюдженості цих різновидів буде визначати і вартість відповідних банкнот.

Розпочнемо з банкноти 200 грн.

Обидва види стрічки тут зустрічаються на купюрах 2014 року з підписом Валерії Гонтаревої. Було досліджено 3010 банкнот цього виду, з них 1261 (або 41,9%) мали захисну стрічку з рисками та 1749 (або 58,1%) мали захисну стрічку без рисок. Така статистика дозволяє без особливих проблем знайти в обігу обидва варіанти банкнот. Що цікаво — банкноти, серії яких починаються на С та Т, завжди мають захисну стрічку з рисками, а банкноти з серіями на Х та Ц зустрічаються виключно зі стрічкою без рисок. Банкноти з серією на У бувають як з першим, так і з другим типом захисної стрічки, причому на банкноти перших серій (УА, УБ, УВ) припадає майже дві третини від усього масиву банкнот з рисками на захисній стрічці, а в серіях УЕ, УМ, УН, УП, УР, УФ та УХ мені зустрілися лише банкноти без рисок.

Обидва варіанти захисної стрічки зустрічаються і на банкнотах 50 грн 2014 року з підписом Валерії Гонтаревої та 2019 року з підписом Якова Смолія.

В 2014 році більш розповсюдженими є банкноти з рисками (серед 1517 банкнот цього періоду таких виявилося 1235, або 81,4%), банкноти без рисок траплялися не так часто (282, або 18,6%). В серіях, що починаються на У, банкноти без рисок складають лише 9,4% (66 з 699 досліджених банкнот) проти 90,6% (633 з 699) банкнот з рисками. В серіях на Ф співвідношення не таке велике — тут банкноти з рисками складають 73,6% (602 з 818), а банкноти без рисок — відповідно 26,4% (216 з 818). Банкноти без рисок зустрічалися мені в 5 з 16 серій на У, причому майже 97% з них припадає на серії УЖ, УЗ та УИ. Зато такі банкноти зустрічаються в усіх десяти серіях на Ф, найбільше — в серіях ФВ, ФД та ФЕ (на них припадає майже 61% від усіх банкнот без рисок серед усіх серій на Ф).
По банкнотах 50 грн 2019 року з підписом Смолія в мене було найменше матеріалу, лише 126 штук, з них 111 штук (або 88,1%) без рисок і 15 штук (або 11,9%) з рисками. Банкноти з рисками були виявлені в чотирьох з п’яти відомих серій цього типу (крім АВ, але й сама серія АВ в обігу зустрічається найменше), більше половини від усіх знайдених припадає на серію АБ.

Серед банкнот 500 грн обидва варіанти зустрічаються в 2015 році (підпис Гонтаревої, старий тип).

Таких банкнот мною було досліджено 4254 штуки, з них 4066 штук (або 95,6%) мали захисну стрічку без риски і 188 штук (або 4,4%) містили стрічку з рисками. Банкноти з рисками зустрічалися в усіх 11 серіях банкнот цього типу, найчастіше — в серіях УГ та УИ.

І, нарешті, найбільш цікавою серед усіх типів з обома видами стрічки є банкнота 100 грн 2014 року з підписом Гонтаревої (новий тип).

Серед 4203 банкнот цього типу, що були мною досліджені, 4146 (або 98,6%) мали захисну стрічку без рисок, в той час як стрічку з рисками містили лише 57 (або 1,4% від усієї кількості таких банкнот). Зважаючи, що в обігу вони вже більше 7 років, а з рисками трапляється приблизно одна купюра на 74 штуки соток 2014 року, знайти таку банкноту в колекційному стані буде досить непростою задачею.

Крім банкнот з двома різновидами захисної стрічки мені зустрілися дві купюри з одною рискою на стрічці: на банкноті 50 грн 2014 року ФЕ 9371902 відсутня передня риска (з боку номіналу),

а на банкноті 200 грн 2014 СИ 0821787 — задня (з боку малого герба). На останній купюрі в місці однієї з пропущених рисок можна побачити чотири невеликих крапки, що наводить на думку, що скоріше за все це — технологічний брак виготовлення самої стрічки.

І, наостанок — коротко підсумую викладене вище у вигляді таблиці:

Номінал

РікГолова НБУПокоління банкнотБільш рідкісний тип% рідкості

50 грн

2014Гонтарева3 поколінняБез рисок18,6

50 грн

2019Смолій4 поколінняЗ рисками

11,9

100 грн2014Гонтарева4 поколінняЗ рисками1,4
200 грн2014Гонтарева3 поколінняЗ рисками

41,9

500 грн2015Гонтарева3 поколінняЗ рисками

4,4

Зображення банкнот взяті з офіційного сайту Національного Банку України.

Автор дослідження та публікації:
Олександр Гарват
48 років, м. Рівне, Україна
Боніст, нумізмат із 40-річним стажем,
переможець вікторини IBNS по українських банкнотах (2021).

Контакт: Alex Harvat, axelrivne@gmail.com

Рекомендовані публікації